Categories
The Insidious Illusion of Choice

The (-Unbelievable-) Illusion of Love

English

Oh Have Mercy!/Pity us!/We, of The Pitiless…/…
Show Mercy,
And Show Pity —while
We Have
No Mercy/..

Show us Mercy!/Pity us!/ We, of The Hideous../Oh
Have Faith and Show Love
To Our Ugly Old Dreams…/…

Love and Care and Die for Us—
—We, of the Merciless../
Love and Care and Live
In Foul
And Failing Dreams..

Find and Love an Idiot
Gorgeous,
but Worthless Fuck
Full of Egomania..
..The Dullest Dreams…

Grow Old and Ugly Quickly
Embittered
and Jealous of
Nothing but The Phantoms of
A Childish Dream…

The Insidious Illusion Of Choice #9
4 June 2004
Amsterdam, Holland

Dutch

De (Ongelofelijke) Illusie van Liefde…

O, (heb) genade!/ Heb medelijden met ons!/Wij, Medogenlozen…/…
Schenk Genade,
En Toon Medelijden…terwijl
Wij Geen
Medelijden Hebben/..

Schenk ons Genade!/Heb medelijden met ons!/Wij, Afschuwelijken../Oh
Heb Geloof en Geef Liefde
Aan Onze Lelijke Oude Dromen…/…

Liefde en Aandacht en Sterf voor Ons-
-Wij Medogenlozen../
Hebben Lief en Zorgen voor Elkaar en Leven
In Bedorven
En Gebrekkige Dromen..

Vinden en Hebben Lief, een Idiote
Schitterende,
Maar Waardeloze Nietsnut,
Vol van Zelfzucht..
..De Saaiste Dromen..

Oud Worden en Lelijk, Snel
Verbitterd
En Jaloers op
Niets dan de Spoken van
Een Kinderlijke Droom…

The Insidious Illusion Of Choice # 9
Vertaling: Bart
November 29, 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *