Categories
The Insidious Illusion of Choice

Secrets and Space

English

“I want Privacy from The Light—-/….
I want Secrets and Space to Be Alone—/…
…… /For I alone ‘Rule’ The Universe of My Image/—through The Minimal Powers of My Mind—/…
and through My Raving Mad and Senseless Imaginings/….- …You See,
My Image is My Whole Understanding of Everything/…… My Image is the sole focus and cause
of My Being and Destiny—/….It creates an Individual Space for My Individual Body ,/… Established firmly
in and as my perception and vision of Reality…/…. The Vast, Empty Space Made and Perceived
around Everyone and Everything/………And as My Whole Understanding of who and what I am———– is This Little Thing
called My Flesh and Bone Physical Reality/which is More Real to Me than My very Own Mind/…
This Warped Understanding—————— ———————-so frail, so weak,
is my own personal truth and secret purpose against The Wholeness and Power of The Light/…
—–For I would wish to be safely hidden and free of It……
……to Be and Dream of where I would wish to be and dream —– and be not where I was originally
Created, Designed, and Inspired in The Radiance of The Eternal Brilliance of Mind/.—So Powerful am I…./—
As I was Created/—that Even My Idle Wishes can Rule and Dominate My Mind/….–and I wish to be unchecked, unchallenged and
uncorrected in My Mad Notions and Fantasies, that My Reality is what I wish It to be/……and though I am often miserable with
what I wish and have—still, I am free —–for as I wish I am,———————————————-so shall I wish to be…./…

I want Privacy from The Light…/..
I want Secrets and Space to Be Alone…/..
——For I am Alone in my Miserable, Vulnerable Vision of Reality/…and because The Truth
as I see it ` is difficult and is different for me I am Separate,
but Individual and Unique/–——There is no one else like me—/….and that is my Beauty—/…But There is No One Else Able to know My
Mysteries,/… My Reason and Purpose for Physical Being,/ And therefore, No One able, truly, to get closer to me/—
and that’s the Tragic, Lonely Curse of My Being/…………………..That I
can only wish and yearn and seek for Love/…….but I can Never Know Its Beautiful Painless Reality—
—–For As I am always Chasing the Painful Fantasy of Love, True Love has always eluded Me/…
And with True Love always Calling and Singing to My Heart’s Reality …
….True Love has always Frightened Me/—for True Love has never asked much from Me/— except that I let it be
Itself, and not try to Control and Manipulate it All For Me —–or to Seek Control, really, over Anything Loving—
—–and Even This is Too Much for Me to Agree to…/…for if True Love, as I imagine it, is meant for Me,
I Must Make It Do Inevitably as I Imagine…/…

I ‘m Afraid of The Alien Power and Clarity of The Light/….and So Afraid , Equally of really getting what I want—and though I seem
Damned, Doomed and Fated to Desire—The Truth, Revealed to Me, Mirrored clean and Clearly
in The Light /…Shows Me nothing Deceitful, Hateful or Ugly about Me /.. in its Honest Evaluation,/…
and that is Precisely Why I Hate It!/….…For Nothing, not even The Eternal Light
should convince Me to Give Up My Nasty Childish Fantasies of Love and Life/—as My Vainest Wish
for Special Love has Cost Me Dearly, made Me
Insanely Selfish, Sick and Insatiably Hungry /Just for the Toys and Tools of Consuming
The Petty Material and Temporary Treasures that Eternity has long ago Revealed is Worthless to Me ./…..

I want Secrets and Space from The Light/….and Privacy with an Identity which gives Me
The Necessary Anonymity and Independence from My Own Creator and Creations –/….
for I would Seem to Crave Only a Mad Independence—— even from My Own Origins and Reality/…
Desiring.. and Insanely, the Delusional Experience of being Self-Sufficient in My Imagined Self Creation—
and with Needs of No One and of Nothing which Never Satisfies Me-/….For this Travesty of Being I am even
willing to die——- Just to Establish This Twisted Reality
and to Bitterly Mock Creation’s Eternal Vision of Me——– Thus, Replacing Eternity with My Own Nightmares!/
I want Secrets and Space from The Light/……for I would Truly make Nothing of My Reality…/… for I would prefer to Choose and
Live with Fantasies of My
Reality/…… For I would Know of/… and Want Nothing of It…

9, August, 2oo4/
Amsterdam, Holland

Dutch

GEHEIMEN EN RUIMTE

“Ik wil Privacy, weg van Het Licht /
… .Ik wil Geheimen en Ruimte om alleen te zijn
Want Ik alleen beheers het Universum van Mijn Beeld/…
Door de minimale krachten van Mijn Geest/….
En door mijn volledig geschifte en gedachtenloze verbeeldingen/…Snap Je
wel dat Mijn Beeld mijn volledig begrijpen van alles is/
Mijn verbeelding is het enige doel en reden van mijn zijn en (lots) bestemming/
Het maakt een individuele ruimte voor mijn individueel lichaam/
Waargemaakt in en als mijn perceptie van realiteit…/
Een grote lege ruimte gemaakt en waargenomen rond iedereen en alles/
… ..en zoals mijn totale begrijpen van wie Ik ben-is dit dingetje wat men mijn vlees en bloed noemt, fysieke realiteit/
wat meer reeel voor mij is dan mijn eigen geest/
Dit verkreukeld begrijpen————— ———zo teer, zo zwak,
Is mijn persoonlijke waarheid en geheime doel tegen de Kompleetheid en Kracht van Het Licht/…

-want Ik zou willen dat Ik er veilig voor was en vrij ervan..
te zijn en te dromen van waar Ik zou willen zijn en dromen-en niet te zijn waar Ik oorspronkelijk
Gemaakt, Ontworpen, en Geinspireerd ben in de Gloed van Het Eeuwige Stralen van geest (..)/ .-zo krachtig ben Ik…./—
zoals Ik zo gemaakt ben /–dat zelfs mijn nietige wensen mijn geest kunnen beheersen en domineren/…–en Ik wil ongecontroleerd,
onuitgedaagd en Ongecorrigeerd zijn in Mijn Waanideeen en Fantasien, Mijn Realiteit is wat Ik wil dat het is/……en
hoewel Ik vaak ontevreden ben met wat Ik wens en heb—toch, ben Ik vrij—want zoals Ik wil dat Ik ben, zo zal Ik ook wensen te zijn…/…

Ik wil Privacy , weg van Het Licht …/…
Ik wil Geheimen en Ruimte om alleen te zijn/…

want Ik ben Alleen in mijn Miserabele, Kwetsbare Visie op de Werkelijkheid/…en omdat de Waarheid
zoals Ik haar zie moeilijk is en anders voor mij Ik ben Gescheiden,
maar Individueel en Uniek/—-er is niemand zoals Ik–/….en dat is mijn Schoonheid—/…Maar niemand anders
is in staat Mijn Mysterieen te kennen/…Mijn Reden en Doel van lijfelijk zijn/En daarom is Niemand werkelijk in staat om
dichter bij mij te komen/-en dat is de tragische.., eenzame vloek van mijn bestaan/…Dat Ik
alleen liefde kan wensen, ernaar streven en zoeken/…maar Ik kan Nooit haar Mooie Pijnloze Werkelijkheid Kennen-
Want terwijl Ik altijd de Pijnlijke Fantasie van de Liefde najaag, heeft de Echte Liefde mij altijd ontvlucht/…
En terwijl Echte Liefde mij altijd Roept en de Realiteit van Mijn Hart Toezingt
heeft Echte Liefde Mij altijd Beangstigd /-want Echte Liefde heeft nooit veel van Mij verlangd/-behalve dat Ik het Zichzelf laat zijn ,
en het niet probeer te Controleren.. en Manipuleren Alleen voor Mijzelf—of echt Controle te Zoeken, over Wat Dan Ook Liefhebbend -en Zelfs
Dit is Te Veel voor Mij om Mee Eens te zijn/..want als Echte Liefde, zoals Ik het me voorstel, voor Mij bedoeld is,
dan Moet Ik Het Onontkoombaar Dwingen te Doen zoals Ik me Voorstel …./…

Ik Ben Bang voor De Buitenaardse Kracht en Helderheid van Het Licht/…en Evenzo Bang om echt te krijgen wat Ik wil—
en hoewel Ik Gedoemd lijk, Verdoemd en Voorbestemd om te Verlangen-Laat De Waarheid, Mij Onthuld, Helder en Duidelijk Weerspiegeld
in Het Licht/…Mij niets Oneerlijks, Haatdragends of Lelijks over Mijzelf Zien /… in haar Eerlijkste Evaluatie /…
en dat is Precies Waarom Ik Het Haat!/….Want Niks, zelfs niet Het Eeuwige Licht
zou Mij kunnen overtuigen om Mijn Gemene Kinderlijke Fantasien over Liefde en Leven Op te Geven/—want Mijn Ijdelste Wens voor
Speciale Liefde heeft Mij Veel Gekost, heeft Mij Waanzinnig Zelfzuchtig gemaakt,
Ziek en Onverzadigbaar Hongerig/ Slechts naar het Speelgoed en de Werktuigen van het Consumeren
van Het Goedkope Materiaal en de Tijdelijke Schatten die de Eeuwigheid sinds lang Openbaard Heeft zijn Waardeloos voor Mij/……

Ik wil Geheimen en Ruimte van Het Licht/…..en Privacy… met een Identiteit die Me
De Nodige Anonimiteit en Onafhankelijkheid van Mijn Eigen Maker en Maaksels geeft-/….
want Ik Lijk Alleen te Hongeren naar een Gestoorde Onafhankelijkheid—-zelfs van Mijn Eigen Oorsprong en Realiteit/…
Waanzinnig Wensend.. De Gewaande Ervaring Zelfstandig te zijn in Mijn Gefantaseerde Zelf-Creatie—
en met Behoeften aan Niemand en aan Niets hetgeen Mij Nooit bevredigt-/….Voor deze Travestie van Zijn… ben Ik zelfs
bereid te sterven——Alleen om Deze Verwrongen Werkelijkheid Waar te Maken
en om de Scheppings Eeuwige Visie van mij Bitter te Beledigen—Zo, de Eeuwigheid met Mijn Eigen Nachtmerries te Verwisselen/…
Ik wil Geheimen en Ruimte van Het Licht/…..want Ik zou Werkelijk Niets van Mijn Realiteit maken…/… want Ik zou het
prefereren om te Kiezen en Leven met Fantasieen van Mijn Realiteit/….Want Ik wou er niets van Weten / en er Niets van Wensen..….”/

Vertaald door Engelbart Koelmans
op 3 November 2004

Written on 12 August, 2004
by Finnegan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *