Categories
Ode to the End of the American Dream and other anti-racist poems The Insidious Illusion of Choice

Republican Nightmare

English

( “Just because your ass is bleeding, doesn’t make you top dog.”
– – Norman Mailer, 1987)

LATE LAST NIGHT I DREAMED 
OF EROTIC MACINTOSH REAGANOMICS PORNOGRAPHY 
STUFFED BY BUXOM TWIN BUSH PC’S 
AND I WAS TOLD BY A VIRTUAL FLEA THAT 
BOTH OF THOSE BOOBIES-FOR-BRAINS WERE DUMPING 
AND DISPOSING OF VOTED EMAILED BALLOTS FROM ALL OVER THE U.S. 
CONCERNING LAME POPULARITY CONTESTS 
ALWAYS EXECUTED VERY BADLY 
AND THROWING THESE THINGS AWAY INTO OBSCURITY SO YOU DON’T EVER SEE THEM 
IN THE TOP SECRET PRIVACY 
OF GUILTY CYBERSPACE CORRESPONDENCE…//…

HA- NO SURPRISE, THERE! THAT SICK DREAM SEEMED SO REAL! 
21ST CENTURY AMERICA, LAND OF THE FREE, 
LOVES LAME OVERLONG CINEMATIC SEQUELS 
STARRING UGLY, IDIOTIC OLD WHITE MEN 
LONG PAST THEIR PRIME AND PEAK 
AND PUTTING THESE HIDEOUS IMAGES UP 
ALL OVER THE MEDIA 
LIKE MOLDY MODERN GODS….//…. 

ATM’S ARE EVERYWHERE IN AMERICA TODAY//…ATM’S, ATM’S AS FAR AS THE EYE CAN SEE!// I GUESS THIS RESULT WAS THE REAL DEAL WITH THAT BULLSHIT 
Y2K VIRUS//… ATM’S ARE EVERYWHERE IN AMERICA TODAY 
OUTNUMBERING HUMANS//.. 
AND THREATENING TO FORM THEIR OWN SEPARATE STATE/….

ALL HAIL 
MY NEW NOKIO CELL PHONE//NOW, I’M THE MAN!//… 
WITH MY BRAND NEW 
21ST CENTURY SLAVE- BRACELET/… 
I CAN MAKE MINE TAKE A VIDEO STILL IMAGE OF MY ASSHOLE!/… 
ISN’T THAT COOL?//…

LAST NIGHT I DREAMED MY NASTY OLD GRANNY SCREAMED 
     “BRING BACK RONALD REAGAN FROM THE DEAD..”//… 
LAST NIGHT MY NASTY OLD GRANNY SCREAMED… 
    “BRING BACK RONALD REAGAN FROM THE DEAD…AND-AND MAKE RUDOLPH GIULIANI 
HIS VICE P RESIDENT—THAT WILL DO- THAT WILL SHOW THOSE STONED INTERNET USING 
VEGAN, TREE-HUGGING FREAKS AND FOOLS!//…

WITH ALL THE GLOSSY MEDIA-ENHANCED BULLSHIT BEING FORCEFED YOU 
ENDLESSLY, AND ALL DAY LONG 
BY ORDER OF FORTUNE 500 ADVERTISING EXECUTIVES AND GOP’S 
ISN’T IT COMFORTING, DOESN’T IT FEEL SQUEAKY CLEAN  
TO BE A CARD CARRYING, 
CERTIFIED MEMBER OF CONSERVATIVE WHITE AMERICA 
TODAY? WHAT DO YOU SAY? EH?//..

WHAT’S YOUR OPINION?// WE’D LIKE TO KNOW. 
CALL THE TOLL FREE NUMBER OF OUR NATIONAL HEADQUARTERS AT 
1-800-W,H,O,- C,A,R,E,S,?//.. THAT’S 1-800-W,H,O, C.A.R.E.S?

DO YOU LIVE WITH COCKROACHES, OR OTHER SUCH SCANDALOUS CREATURES 
WHICH DOWNGRADE YOUR PRECIOUS QUALITY OF LIFE?// TIRED OF USING USELESS  
AND FOREIGN BUG SPRAY PRODUCTS WHICH JUST KEEP YOU RUNNING BACK TO THE STORE 
FOR MORE?//.. WE HAVE JUST THE SOLUTION FOR YOU!//.. 
HERE AT MEDIA PESTS UNLIMITED’ IN BEAUTIFUL DONTOWN NEWARK, NEW JERSEY 
WE SPECIALIZE IN THE —TOTAL DESTRUCTION— OF THOSE UNPLEASANT LITTLE CREATURES 
WE SOMETIMES UNWILLINGLY SHARE OUR CARELESS LITTLE CRUMBS OF FOOD 
AND MINISCULE DROPLETS OF WATER WITH…//…. 
BEING A HARDWORKING, TAXPAYING AMERICAN CITIZEN SHOULD GIVE YOU A RIGHT  
TO FREEDOM FROM SUCH UNWANTED ( NATIONAL) PESTS!//WE KNOW JUST HOW YOU FEEL—– 
————-AND WE CAN HELP!//.. USE NEW AND IMPROVED 
“BUGGER OFF, YOU NASTY( NON WHITE) FOREIGN CREATURE!” SPECIALLY AVAILABLE TO YOU FOR NOT 10-NO— NOT FOR 50- NO–BUT OUR SPECIALLY DISCOUNTED 99.99
PLUS SHIPPING AND SALES TAX!//..USING OUR SPECIALLY PATENTED AIR RAID 
NAPALM SPRAY FORMULA 
WE GUARINTEE 100% EXTERMINATION OF ALL UNPLEASANT FOREIGN ENTITIES, 
ANYWHERE YOU ENCOUNTER THEM—-WHEREVER YOU DECIDE IS “PERSONAL SPACE” THIS PRODUCT CAN BE USED// USE IT ANYWHERE,// IN THE HOME,// IN THE OFFICE// –OR ON VACATION!//….  
“BUGGER OFF, YOU NASTY( NON WHITE) FOREIGN CREATURE!” WAS PROVEN AND TESTED AS EFFECTIVE IN THE FIELD BY THE US GOVERNMENT 
BACK DURING THE VIETNAM WAR//… 
WITH “BUGGER OFF, YOU NASTY (NON WHITE) FOREIGN CREATURE!” 
YOU CAN RID YOUR HOME AND ENTIRE NEIGHBOURHOOD 
OF THOSE UNPLEASANT (NATIONAL), SCANDALISING LITTLE PESTS, 
AND GO BACK TO LIVING THE CLEAN, STERILE 
CHEMICALLY SANITIZED LIFE THAT YOU SO RICHLY DESERVE!//.. 
(“Bugger Off , You Nasty ( non white) Foreign Creature” from Media Pests Unlimited Products 
does not work on maggots, tape-worms, crabs and lice) 
(Media Pests Unlimited claims No Responsibility for any Planetary Damage done from Use of Our Products,—-  
—————use at your own risk!) 

25 July 2004
Amsterdam, Holland

Dutch

REPUBLIKEINSE NACHTMERRIE

IK DROOMDE GISTERNACHT
VAN EROTISCHE MACINTOSH REAGANOMISCHE PORNOGRAFIE,
DAT IK INGEKLEMD ZAT TUSSEN RONDBORSTIGE TWEELING PC’S VAN BUSH
EN EEN VIRTUELE VLIEG VERTELDE MIJ, DAT
TWEE VAN DIE “MEER TIETEN DAN HERSENS” FIGUREN ALLE VANUIT
HET HELE LAND PER E-MAIL UITGEBRACHTE STEMMEN
MET BETREKKING TOT DIE STOMME POPULARITEITSTESTEN
WEGGOOIDEN EN VERNIETIGDEN
EN DAT DIE DINGEN IN HET DONKER WORDEN WEGGESMETEN, ZODAT JE ZE
NOOIT TE ZIEN KRIJGT
IN DE ABSOLUTE TERUGGETROKKENHEID VAN
DE SCHULDIGE CYBERSPACE CORRESPONDENTIE

NOU JA, DAT IS GEEN VERRASSING!
DIE ZIEKMAKENDE DROOM LEEK ZO REALISTISCH
HET 21E EEUWSE AMERIKA, LAND VAN VRIJHEID,
IS DOL OP TE LANG DURENDE FILMVOORSTELLINGEN,
WAARIN LELIJKE IDIOTE WITTE OUDE MANNEN
(EIGENLIJK AL LANG OP HUN RETOUR)
DE HOOFDROL VERVULLEN.
EN AL DIE AFSCHUWELIJKE BEELDEN BEHEERSEN DE MEDIA
ALS MOTTIGE MODERNE GODEN!

BETAALAUTOMATEN OVERAL IN HEDENDAAGS AMERIKA/…
GELDAUTOMATEN, GELDAUTOMATEN,ZO VER ALS HET OOG KAN ZIEN
DAT WAS DENK IK HET RESULTAAT
VAN DE DEAL MET DAT SMERIGE Y2K VIRUS/…
BETAALAUTOMATEN OVERAL IN AMERIKA VANDAAG,
GELDAUTOMATEN,OVERAL, OP IEDERE PLEK
IN GROTERE GETALE DAN MENSEN… …
ZIJ DREIGEN HUN EIGEN STAAT AF TE SCHEIDEN ….

HEIL EN ZEGEN VOOR ALLEN
MIJN NIEUWE NOKIA TELEFOON: NU!/IK BEN JE MAN!
MET MIJN GLOEDNIEUWE
21E EEUWSE SLAVEN(ARM)BAND
KAN IK EEN VIDEOFILM VAN M’N REET MAKEN/!
IS DAT NIET GAAF?/

GISTERNACHT DROOMDE IK DAT
MIJN GEMENE OUWE OMA SCHREEUWDE
    “BRENG RONALD REAGAN TERUG UIT DE DOOD……”/……..
GISTERNACHT SCHREEUWDE MIJN GEMENE OUWE OMA
    “LAAT RONALD REAGAN OPSTAAN UIT DE DOOD— EN..EN MAAK RUDOLPH GULLIANI
ZIJN VICE- PRESIDENT,/ DAT ZAL DIE GEDROGEERDE EN VEGANISTISCHE INTERNETGEBRUIKERS EN
BOMEN OMHELZENDE IDIOTEN LEREN !/….”

MET AL DIE GLOSSY MEDIA ROTZOOI DOOR JE STROT GEDUWD
EINDELOOS DE HELE DAG DOOR
IN OPDRACHT VAN DE 500 RIJKSTE ADVERTENTIEBAZEN EN REPUBLIKEINEN
IS HET NIET BEVREDIGEND, VOELT HET NIET BRANDSCHOON
OM LID TE ZIJN VAN CONSERVATIEF WIT AMERIKA
VANDAAG? WAT ZEG JE ER VAN?NOU?

WAT IS JOUW MENING? DAT WILLEN WE GRAAG WETEN!
BEL GRATIS HET NUMMER VAN ONS LANDELIJK HOOFDKANTOOR:
0800.V.A.L.D.O.O.D. IK HERHAAL 0800 V.A.L.D.O.O.D.

HEB JE LAST VAN KAKKERLAKKEN OF ANDERE SCHADELIJKE WEZENS,
DIE DE KOSTBARE KWALITEIT VAN JE LEVEN AANTASTEN?
BEN JE ALLE ONBRUIKBARE BUITENLANDSE INSEKTENVERDELGERS ZAT?
HEB JE ER GENOEG VAN OM ER STEEDS MEER VAN NODIG TE HEBBEN?
WIJ HEBBEN DE OPLOSSING!//……
HIER IN DE MEDIA PESTS UNLIMITED IN HET PRACHTIGE NEWARK, NEW JERSEY
WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN DE TOTALE VERNIETIGING VAN DEZE
ONPLEZIERIGE KLEINE WEZENTJES WAARMEE WE SOMS ONVRIJWILLIG
ONZE KRUIMELTJES BROOD EN DRUPPELTJES WATER DELEN………/……….
JE BENT EEN HARDWERKENDE, BELASTINGBETALENDE AMERIKAANSE BURGER
EN JE HEBT ER DAAROM RECHT OP BEVRIJD TE WORDEN VAN DERGELIJKE ONGEWENSTE
(NATIONALE) PLAAGDIEREN!
WE WETEN PRECIES HOE JE JE VOELT—– EN WE KUNNEN JE HELPEN
GEBRUIK ONZE NIEUWE EN VERBETERDE
“ROT OP, JIJ LELIJKE (NIET-BLANKE) BUITENLANDER!”
SPECIAAL VOOR U VERKRIJGBAAR, NIET VOOR 10,NIET VOOR 50,MAAR VOOR DE SPECIALE
PRIJS VAN 99,99 PLUS VERZENDING EN BTW!/
MET ONZE SPECIAAL GEPATENTEERDE NAPALM LUCHTAANVAL SPRAY GARANDEREN WIJ 100%
VERDELGING VAN ALLE ONPLEZIERIGE BUITENLANDSE WEZENS WAAR ZE OOK ZITTEN.
WAT U OOK MAAR BESCHOUWT ALS UW PERSOONLIJKE RUIMTE, DAAR KAN DIT MIDDEL
WORDEN INGEZET.
OVERAL: THUIS,/… OP KANTOOR, OP VAKANTIE!/…
“ROT OP, JIJ LELIJKE(NIET-BLANKE) BUITENLANDER!”IS GETEST EN HEEFT BEWEZEN
EFFECTIEF TE ZIJN IN DE VIETNAM OORLOG.
MET “ROT OP,JIJ LELIJKE (NIET-BLANKE) BUITENLANDER!” KUN JE JE HUIS
EN DE HELE BUURT VRIJWAREN VAN DEZE ONPLEZIERIGE (NATIONALE) SCHADELIJKE KLEINE
PLAAGDIEREN EN TERUGKEREN NAAR JE SCHONE,STERIELE CHEMISCH GEZOND
GEMAAKTE LEVEN, HETGEEN JE ABSOLUUT VERDIENT!
(“ROT OP, JIJ LELIJKE (NIET-BLANKE) BUITENLANDER!” VAN MEDIA PESTS UNLIMITED PRODUKTEN WERKT
NIET BIJ MADEN, LINTWORMEN,LUIZEN EN VLOOIEN.
MEDIA PESTS UNLIMITED ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN DE PLANEET DOOR HET GEBRUIK VAN
ONZE PRODUKTEN
GEBRUIK VOOR EIGEN RISICO!)

Vertaling: Joke van Ameijde

25 July 2004
Amsterdam, Holland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *