Categories
Ode to the End of the American Dream and other anti-racist poems The Insidious Illusion of Choice

Jukebox Nigger Niceties of Polite Society

English

Hollywood is a Racist, Sexist
Homophobic
Little Child../..
Real Richness of Spirit is Not Appreciated
where lies are loved instead../…
If it were easy to recognize Bullshit
for what it is,,,,
No one would ever be
deceived by it! /….
Faith, Belief and Vision work Hand in Hand../…
For Faith and Belief are always Misguided and Lost
without It…/…

Close Your Eyes, Look Within,
and Listen to My Voice/… Silent Communication is a Perfect State
of Endless Creation../..
For My Loving Message Echoes This,
and can Inspire You
to Look Afresh with Vision—
—-as Your Faith and Belief alone never have/…..

You will not be satisfied
until You Steal, Use and Destroy
All You Think I have…./…
You will not be satisfied;
Not even by My Death/….

Close Your Eyes, Look Within, and Listen to My Voice/….
Don’t Look at Just The Colour of My Skin/…
In Reality, it is not there,
and neither is what you are using to see it there with…/What Really Sees is beyond the body/What Really Sees is beyond the flesh/What Really Sees is beyond
your eyes’ vision/..
But still, with Your Heart, You Know It’s There…/…

If You are Separate, Different and Unequal to Me, just because
Your Skin Colour’s different from mine/and You Expect Me to Treat You Differently
because You Seem to Act of a different mind ; what sense
are you really making to either of us through such Pedigree Nonsense?/…..
What Sense?/…
How can either of Us Make True Use of that?/A Separate Skin and Life are not
possible to relate from/….
and neither is a Separate Mind./…

The Insidious Illusion Of Choice #10
20 July, 2004
Amsterdam, Holland

Dutch

JUKE BOX NEGER AARDIGHEDEN VAN DE BELEEFDE MAATSCHAPPIJ

Hollywood is een Racistisch, Sexistisch
Homofobisch
Klein Kind…/..
Echte Rijkdom van de Geest wordt Niet Gewaardeerd
Terwijl in plaats daarvan de leugen regeert../…
Als Bullshit makkelijk te herkennen was
Zou niemand er in trappen/…
Vertrouwen, Geloof en Visie gaan Hand in Hand../…
Want Vertrouwen en Geloof worden altijd misleid en zijn verloren
Zonder Visie…/…

Sluit je ogen, kijk naar binnen,

En Luister naar Mijn Stem/… Stille (geluidloze) Kommunikatie is een perfecte staat
Van Eindeloze Scheppingskracht…/…
Want Mijn Liefdevolle Boodschap weergalmt Dit,
En kan Jou Inspireren
Om hernieuwd met visie te kijken-
-op een manier waarop je Vertrouwen en Geloof nooit hebben gedaan/…..

Jij zult niet tevreden zijn
Voordat je alles dat je denkt dat ik heb
Hebt gestolen, gebruikt en vernietigd…../….
Jij zult zelfs niet tevreden zijn
Met mijn Dood/…

Sluit je ogen, Kijk Binnenin je, en Luister naar mijn stem/….
Kijk niet alleen naar de kleur van mijn huid/…
In Werkelijkheid, is dat er niet,
Evenmin als datgene waarmee je het ziet…./ Dat wat echt ziet gaat
Verder dan het lichaam/Dat wat echt ziet gaat verder dan het vlees/Dat wat echt ziet gaat
Verder dan het zien door je ogen/..
En toch, met je Hart Weet je dat het er is…/…

Als Jij Gescheiden van mij bent, , Verschillend en Ongelijk , alleen
omdat je huidskleur anders is dan de mijne/
/en Je verwacht van mij dat ik je anders behandel
omdat je vanuit een andere bron lijkt te handelen ; wat voor zin
voor ons beiden heeft nou eigenlijk zulke Stamboom Onzin?/…..
Wat voor Zin?/…
Hoe kunnen jij of ik daar werkelijk gebruik van maken?/Een verschillende Huid en een verschillend Leven
Zijn niet te delen/…
En evenmin is een Verschillende Geest/…

The Insidious Illusion Of Choice # 10
Vertaald door Bart
13 November 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *