Categories
Nasty Little Creatures

Ik Wil Dat Ook

For Bartje

I Am Quiet/I am Kind/
Ik Ben Rustig/Ik ben Vriendelijk/
Elated/ And naked before you
Verheugd/ En naakt sta ik voor je
In bioelectric rain/I climb
In bioelectrische regen/klim ik

(You don’t see me)
(je ziet me niet)

Do you care?
Maakt het je wat uit?
Do You Mind?
Doet het je wat ?

Just Me,
Alleen Ik,
the One
Degene
To Let
Die Je
You Know
Laat Weten

I actually have
Ik heb echt
A working Dutch Mind/
Een werkende Hollandse Geest/
I am Practical
Ik ben Praktisch
I calculate, /and I would care to contribute
Ik calculeer, /en zou willen bijdragen
to the cause of Creation
aan het doel van de Schepping

I am electrical,
Ik ben electrisch,
shocking
shockerend
when you get to know me,
als je me leert kennen,

I enervate/
Ik enerveer/

Please Be kind.
Wees alsjeblieft lief.

I am not your dummy
Ik ben niet je idiootje
And I am not your slave
En ik ben niet je slaaf

I Want to Understand the Past without Lies and slant
Ik wil het Verleden Begrijpen zonder Leugens en verdraaiing
I want to Understand the Present without all this Flesh around me
Ik wil het Heden Begrijpen zonder al dit Vlees om me heen
Which keeps getting in the way
Dat altijd maar in de weg zit
Of my energy signals
Van mijn energie signalen
To Eternity
Aan de Eeuwigheid

I was born in the distant future
Ik werd geboren in een verre toekomst
And I never remembered dying
En ik kan me niet herinneren dat ik doodging

I am alive in you
Ik leef in jou

Together we connect and represent
Samen maken we kontakt en vertegenwoordigen
a network of cosmic
een netwerk van cosmische
Switchboards and Understanding
Mengpanelen en Begrijpen

Tune in/
Stem af/
Plug In/
Plug In/

Details at Eleven..
Details om Elf Uur..

See you then/
Ik zie je dan/

I am Quiet/I am Kind/
Ik ben Rustig/Ik ben Aardig/

Elated and Naked
Opgewonden en Naakt

Before you
Sta ik voor jou

In Blazing Electric Light
In Hel Electrisch Licht

I find
Vind Ik

The Past Where
Het Verleden Waar

I was once
Ik eens was

a Boy
een Jongen
But Now
Maar Nu
I am
Ben Ik
a Man
een Man

who plays in things
die speelt in dingen

that are quite fine
die behoorlijk fijn zijn

I have a good
Ich hab eine gute
    German Mind,
    Deutsche Geist

    Try Me,
  Versuche Mich,

Delighted and Spirited
Glucklich und Ergeistert
I Climb

Naked In
Nackt Im

Electric Rain
Electrischen Regen

For You
Fur Dich

Climbing higher
hoher
And reaching new places of Communication
Und versuche neue platzen von Communication

Seeking New Places
Suche Neue Platzen

Of Illumination
Von Illumination

Reaching New Levels of Elevation
Will neue Hoehen erreichen

To Make My Point Clear
Um mich klar auszudruecken

To You Who Seek
Fur Dich der Inspiration

Inspiration
Sucht

And for those
Und fur derjenigen

Who Believe Their
Der Glauben das Ihre
Inheritance is Death
                            Der Tot ist

You cannot
Du konnst nicht
Make Nothing Everything
Nichts Alles Machen
Nor can you Make
Und auch konnst du nicht
Nothing Last Forever
Irgend Etwas Immer dauern lassen

(so don’t even try,)
(also versuche mal nicht eben,)

I am Quiet/I am Kind/
Ich bin Ruhig/Ich bin Freundlich/

Naked and Elated
Nackt und Glucklich

Before You in Raging Electric Rain
Fur Dich in Wutenden Electrischen Regen

I assure
Ich versichere
You
Dich

I have quite a rich
J’ai un esprit
And Reaching
Tellement Riche
Fiery French Mind
Francais

Illuminate and Electrify Me
Illume-moi et Electrifie-moi

For The Best Liquids and Potions
Parce que Les Mieux Liquides et Potions

Are sweet and intoxicating
Sont bons et …

Like the Rythyms and Ravens
Comme les …..
Of My Mind
De Mon Esprit

I am Not French, and You are Not Americans
Je Ne suis Pas Francais, et Vous n’etes Pas des Americains
You are Not Americans, and I am Not French,
Vous N’etes Pas des Americains, et Moi, je ne suis Pas Francais,
You Are Not French, and I am Not American
Vous N’etes Pas Francais, et Je ne suis Pas Americain
I am Not American, and You are Not French,
Je ne suis Pas Americain, et Vous n’etes Pas Francais,

and From This Now We
et A Cause De Ceci Nous
Know We Can Blame everyone else
Savons Que Nous Pouvons … chacun autre
For The Fucked Up Condition of The World!
Pour Les Conditions Foutu de Ce Monde!

Do you Reach Deep
Est ce que vous
Inside My Mind
Dans mon Esprit
When You Sleep Like A Baby
Quand Vous Dormez Comme Un Bebe
Beside Me
Pres de Moi

Why do you love me?
Pourquoi tu m’aimes ?

Why do I love you?
Pourquoi je t’aime?

Why do we waste all our time
Pourquoi nous …….
Fighting?
Battant?

Don’t you
Tu ne veux pas
Want to be Happy,
Etre Heureux,

Or would you prefer to be
Ou tu preferera etre
Mr Right?
Monsieur Droit?

Don’t you want Me to Be Happy
Tu ne veut pas que Je Suis Heureux
Don’t you want to us all
Tu ne veux pas que nous tous
To Shine
Brillent
Divinely?
Divinement?

Please Be Quiet.
S’il vous plait, Soit Timide
Please Be Kind.
S’il vous plait, Soit Gentil

Amsterdam, Holland
27 june 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *