Categories
The Insidious Illusion of Choice

Hell to Heaven

English

*for Kevin Rart

MY LIFE         IS MOVING                  IN A DOWNWARD SPIRAL
                          ….THROUGH THE FRIGHTENING VISIONS              OF MY DREAMS/…
      …THROUGH     THE LIVING HELL
                                                                          OF SEPARATION
                                                                                                           I AM SCREAMING……/…..
                                           ………./I AM DREAMING…./….
       ……I AM              DREAMED/…
YEARN I SO
             TO LEAVE        THE PAIN        AND DARKNESS/….OF MY SAD AND RANDOM
RARE DESIRES…/…YEARN I SO
             TO LEAVE THE RAGE     AND DARKNESS
OF MY CRUSHING,     MAD DESIRES…./…

MY HEART        IS MOVED     TO MOTION     FROM    A DOWNWARD SPIRAL
             …THROUGH THE FRACTAL VISIONS      OF MACHINES/…
                                 MACHINES LIKE YOU,—WHO THINK THEY HATE ME…/..
                         MACHINES LIKE YOU, —-WHO THINK THEY’RE SCARED…./…
                 MACHINES LIKE YOU, —WHO THINK THEY’RE “LOVELY…”/…
         MACHINES LIKE YOU, —-WHO THINK THEY’RE “RARE…”/
  ……MACHINES , LIKE LIFELESS IDOLS,    THAT CANNOT REALLY TRUST    OR LOVE    ANYTHING/..
…/MACHINES, LIKE BROKEN STATUES, THAT CANNOT FEEL, OR CARE/..MACHINES LIKE YOU,
WHO THINK THEY’RE HUMAN/BUT MACHINES    WHO LOVE AS          DEAD AS AIR/….
MACHINES DON’T DREAM, BUT MACHINES    CAN USE YOU/….MACHINES DON’T FEEL,
BUT MACHINES    CAN HURT YOU/ROBOT LOVE    TO LOVE IS DAMAGED DREAMING,/ROBOT LOVE   
TO LOVE    MAKES    BROKEN DREAMERS/MY HEART    BEATS HOT AND BRIGHT
IN ELECTRONIC SIGNALS/WHERE    MY MACHINE LOVE    IS A SHOCKING,    BLINDING GLARE… /..

NOW      MY LIGHT ‘S    A MOVING MIRACLE    IN AN UPWARD SPIRAL
….THROUGH    THE POWERFUL CAPACITY    TO CREATE      IN COMPUTER CLEAN      CLARITY
AN INSPIRED ,   FORMLESS COMMUNICATION                        FREE OF PAIN      AND BROUGHT SWIFT
TO HEALING BRILLIANCE       IN THE SANE, HONEST ENERGIES    OF ILLUMINATION…/MY LIGHT,    PURE , SWEET    AND HOLY,    DESERVES YOUR THOROUGH INVESTIGATION/ SEE    ITS TRUTH
AND VINDICATE ME../…

MY LOVE IS    MOVING    MASTERY    IN AN    UPWARD SPIRAL
…..THROUGH THE    PAINFUL INTENSITY    OF MY DESIRE
             WITH THE POWERFUL PASSIONS OF MY MIND/….
…..THROUGH THE SEXUAL TENSION    AND TENACIOUS JOY OF YOU/THROUGH THE SEXUAL TENSION AND TENACIOUS JOY OF YOU/STILL PERSISTS    MY BURNING LOVE    FOR YOU/STILL   BEATS HOT
MY SCALDED HEART    FOR YOU/BEYOND      ALL SECRET    SPACE      AND TIME—–
THROUGH GOD IN HEAVEN,
ALL MY HEART AND MIND/….
SINGS    SO SWEETLY    MY TIMELESS LOVE      IN BRIGHTNESS/……DREAMS SO SWEETLY,
MY TIMELESS LOVE    IN LIGHT…/…..

22, September 2004
Amsterdam, Holland

Dutch

Voor Kevin Rart

Mijn leven           beweegt            in een           Neerwaartse Spiraal
Door de angstige beelden  uit mijn dromen/…
…Door    de levende hel
                       van elkaar    gescheiden zijn,
                                                                                 Schreeuw ik…../…
                                          ……Droom ik……./….
……Word ik gedroomd/….
Verlang ik zo
de pijn en duisternis te verlaten/…. Van mijn droevige en toevallige
Zeldzame wensen…/….Verlang ik zo
De woede en duisternis te verlaten
Van mijn gebroken, toevallige, gekke wensen…./…

Mijn hart beweegt weg van een Neerwaartse Spiraal
…door de Gefragmenteerde Beelden van Machines/…
                                                   Machines zoals jij, -die denken dat ze mij haten…/..
                                        Machines zoals jij, – die denken dat ze angst aanjoegen…/…
                              Machines zoals jij, -die denken dat ze geweldig zijn…/….
                     Machines zoals jij, -die denken dat ze zo bijzonder zijn…/
…..Machines, als levenloze idolen, die niets werkelijk kunnen vertrouwen of liefhebben/..
…Machines, als gebroken standbeelden, die niet kunnen voelen, of zorgen/..Machines zoals jij,
die denken dat ze menselijk zijn/ Maar machines die in werkelijkheid zo dood als lucht liefhebben/…
Machines dromen niet, maar machines kunnen je wel gebruiken/…Machines voelen niet,
Maar machines kunnen je wel bezeren/ Robotliefde liefhebben is beschadigd dromen/ Robotliefde liefhebben veroorzaakt gebroken dromers/ Mijn hart slaat heet en helder
In electronische signalen/ Waar mijn machineliefde een shockerend, verblindend licht is…/..

Nu is mijn licht geworden een bewegend wonder      in een Opwaartse Spiraal
…Door mijn krachtige vermogen te cre-eren      in de strakke helderheid van computers
een geinspireerd, van vorm bevrijd communiceren,                    vrij van pijn,                             dat snel tot een helende briljantheid brengt                    in de gezonde, eerlijke
energieen van verlichting…/ Mijn licht, puur, zoet en heilig, verdient jouw grondige onderzoek/ Zie haar waarheid
en bevrijd mij../…

              Mijn liefde brengt bewegend meesterschap in een Opwaartse Spiraal
                     door de pijnlijke intensiteit van mijn verlangen
                met de machtige passies van mijn geest/….
….door de sexuele spanning en volhardende vreugde van jou/door de sexuele spanning
en volhardende vreugde van jou/ blijft mijn brandende liefde voor jou steeds doorgaan/nog steeds slaat mijn pijnlijk verbrande hart voor jou/ voorbij iedere geheime plek en tijd-
Door God in de hemel,
Heel mijn hart en ziel/…
Bezingt zo zoet mijn tijdloze liefde in helderheid/…..Dromen zo zoet,
Mijn tijdloze liefde in licht…/…

22, September 2004,/
Amsterdam, Nederlands/
Vertaling: Marjan Borsjes/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *