Categories
To the Letter To the Letter Volume Z The Insidious Illusion of Choice

Foretold Future Energy Readings

English

LET ME TAKE THIS LIGHT/THIS LIFE
I HAVE BEEN GIVEN/… /….THIS ENERGY/…

LET ME LOVE AND LOOK UPON IT ALWAYS
AS PRECIOUS AS IT WAS GIVEN TO ME/………PURE…/WHOLE….
……/INTENSE…../
CLEAN…../LET THE ENERGY THAT I AM
BE.

LET THE ENERGY THAT I AM/FREELY
BE SUFFICIENT/VIBRATING AWAY DECEPTIONS/…..
PROBING DEEPLY QUIET
FOR TRUTH/AS IT DOES ITS REGULAR AND FREQUENT
UNSEEN WORK./ FLOWING BRIGHT AND BEAUTIFULLY FROM ME..

LET ME BRING YOU REVELATION AND LIGHT/ FEARLESSLY/AND
LOOK UPON YOU ALL LOVINGLY
AS CLEAR EQUAL MIRRORS
HOLY AS MYSELF/AND LET ME LOVE THE MIND GOD HAS GIVEN ME
…/AND THROUGH IT , BRING YOU PEACE/ LET ME VIEW
ALL OUR MINDS IN RELATIONSHIP TO HEAVEN/…………
………..AS HERALDS OF ETERNITY /AND ALWAYS LET US
LIVE THESE LIVES WE HAVE BEEN GIVEN
TO LOVE EACH OTHER…./PEACEFULLY…/AND LET ME
TAKE THIS LIGHT……./THIS LIFE
I HAVE BEEN GIVEN/THIS ENERGY…../…AND LET ME LOVE
AND LIVE THIS LIFE
I HAVE BEEN GIVEN…/ BEAUTIFULLY….

AMEN.

The Insidious Illusion Of Choice #3
17, December, 2003
Sydney, Australia

Dutch

Voorspelde Toekomst Energie Onderzoekingen

Laat Mij dit Licht nemen / Dit Leven
Dat mij gegeven is
/ …. Deze Energie/…

Laat Mij Liefhebben en er Altijd naar Kijken
Zo Dierbaar als het aan Mij Gegeven is/…Puur…/Heel….
/Intens…../
Zuiver…./Laat De Energie Die ik ben

Zijn.

Laat De Energie Die ik ben/ op een Vrije manier
Voldoende Zijn / Leugens Wegschuddend/ Gravend
In diepe stilte
Naar Waarheid/ Terwijl Zij haar Gewoonlijke en Constante
Onzichtbare Werk verricht./ Helder en Mooi van Mij vandaan vliegend..

Laat Mij Jou Openbaring en Licht brengen/Onverschrokken/ En
Kijk naar Jullie Allemaal Liefdevol
Als Heldere Gelijke Spiegels
Heilig als Ikzelf/ En Laat Mij de Geest die God mij gegeven heeft
Liefhebben/ En er Jou Vrede mee Brengen/ Laat Mij Al Onze Geesten
Zien In Relatie met de Hemel/ Als Boodschappers van
Eeuwigheid/ En Laat Ons Altijd
Deze Levens Leven die Ons Gegeven Zijn
Om elkaar Lief te hebben/ In vrede…/ En Laat Mij Dit Licht
Nemen../ Dit Leven dat mij Gegeven is/ Deze Energie/…En Laat
Mij dit Leven dat mij Gegeven is
Liefhebben
En Leven…. Mooi….

Amen.

The Insidious Illusion Of Choice #3
Vertaling: Lucas Brouns,
Amsterdam, Nederland,
19 Juli, 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *